Strona Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

 

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE

 

          Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) i w związku z zaleceniami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, od dnia 28 października 2020 r. wprowadza się dalsze zmiany zasad w obsłudze interesantów Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, jak poniżej:

         I. WNIOSKI, PISMA, PODANIA DO SKRZYNKI KORESPONDENCYJNEJ

Wszelkie wnioski, pisma, podania podlegające załatwieniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie należy składać za pośrednictwem wywieszonej skrzynki korespondencyjnej, bez potwierdzenia odbioru, w zamkniętych kopertach wraz z opatrzonym numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą. Skrzynka korespondencyjna została umieszczona przed wejściem do budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ulicy Bałtyckiej 20 w Kętrzynie. Kontakt bezpośredni zostaje zawieszony ze względów bezpieczeństwa.

Sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane po uprzednim umówieniu telefonicznym  w godzinach od 8.00 do 13.00

        II. WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ZGŁOSZENIA

  • Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie zdp.ketrzyn.pl. Wypełnione dokumenty można także przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • Wszelkich informacji w wypełnieniu dokumentów urzędnicy udzielą telefonicznie:
    • Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego, lokalizacją urządzeń w pasie drogowym, lokalizacją lub przebudową zjazdu, z zielenią przydrożną – tel. 507 296 440,
    • Sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg, uzgadnianiem zasad korzystania z przystanków autobusowych – tel. 504 222 984.
    • Sprawy związane z zimowym utrzymanie dróg – 507 797 631
  • Zgłoszenia dotyczące interwencji w ciągach dróg powiatowych – tel. 507 296 402.
  • Dział Administracyjny – tel. 507 296 461.

 Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

 

NUMERY  TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

 

1. Centrala – 507 296 461

2. Dział administracyjny – 507 979 635

      e-mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl

3. Dział techniczny – 504 222 984

4. Obwód drogowy – 507 296 402

 5. Inspektor Ochrony danych osobowych: Monika Zygmunt-Jakuć

     tel. 791-711-174 

     e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl

    Klauzule informacyjne


Numer telefonu do dyżurnego obsługującego „Akcję Zima”
w godzinach 5.00 – 13.00  –  507 979 631
w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień (bardzo złe warunki pogodowe na drogach), czas pracy ulegnie wydłużeniu