Dostawa części zamiennych i oleju oraz wykonywanie bieżących napraw sprzętu drogowego firmy STIHL należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2019 r.

Termin składania ofert: 24.01.2019 r. godz. 10:15

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Zał. nr 2 Formularz Cenowy

Zał. nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania