Dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ciągu drogi powiatowej nr 1588N w msc. Solanka oraz drogi powiatowej nr 3811N ulicy Górnej w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania