Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 Formularz cenowy.pdf

Załącznik nr 2 Formularz cenowy.xlsx

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Modyfikacja – Wyjaśnienia nr 1

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Wzór umowy

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA