Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 05.04.2022 r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: