Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach – zimowa) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w ilości 66 Mg – II postępowanie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania