Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 – Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zalecenia Jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 12.10.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty