Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składani ofert: 21.02.2020 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 21.02.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania