Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Zał. nr 2 Formularz Cenowy

Zał. nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Zał. nr 3 Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania