Dział techniczny

StanowiskoImię i nazwisko pracownika
KierownikMagdalena Nyczka
InspektorMagdalena Banach
InspektorAneta Lewandowska
Pracownik administracyjno – biurowyIwona Bartoszko