E-usługi informacje ogólne

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie zachęca do korzystania z e-usług. Sprawdź, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu, za sprawą zaledwie kilku kliknięć!

Chwila wystarczy, by wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go do ZDP, rozpoczynając tym samym bieg sprawy.
Co ważne wszystko odbywa się bez wizyt w ZDP i bez stosów dokumentów – wszystko to zmieniamy na dogodne dla Was miejsce i sprawną e-obsługę wymagającą jedynie Waszego laptopa, tabletu czy smartfona z dostępem do Internetu.

Z portalu e-usług można skorzystać pod adresem internetowym: https://euslugi.zdp.ketrzyn.pl/

Poniżej prezentujemy zakresy e-usług:

 • Wniosek o zaopiniowanie oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zjazdu (po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu)
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową, przebudową zjazdu
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na lokalizację nowego lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej na nieruchomość
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 • Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
 • Zaopiniowanie trasy przejazdów pojazdów nienormatywnych
 • Roszczenie dotyczące szkód komunikacyjnych, szkód osobowych oraz majątkowych związanych z utrzymaniem dróg
 • Wniesienie skargi, wniosku, zapytania do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dodatkowo możecie skorzystać z publicznie dostępnych interaktywnych map tematycznych, które umożliwiają dostęp do kluczowych informacji na temat dróg powiatowych powiatu kętrzyńskiego.

Uwaga!

Dzięki portalowi e-usług dokonasz płatności online za czynności urzędowe:

 • Opłata skarbowa za wydanie pełnomocnictwa
 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Dół formularza

WAŻNE!

Do skorzystania z e-usług niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego – bezpłatnego narzędzia do potwierdzenia tożsamości w Internecie oraz składania Podpisu Zaufanego.

Zobacz krok po kroku jak założyć profil zaufany. Filmik dotyczy również osób fizycznych.

E-usługi zostały uruchomione w ramach projektu „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”. Warto zaznaczyć, że w ramach powyższego projektu został również wdrożony inteligentny system zarządzania infrastrukturą drogową, który znacząco usprawnił zarządzanie drogami powiatowymi.

Tytuł projektu: „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.

Cel projektu: Usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą drogową.

Nazwa beneficjenta: Powiat Kętrzyński

Planowane efekty projektu: Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie w ramach projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”. Głównym założeniem jest usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg powiatowych w powiecie kętrzyńskim, poprzez zapewnienie dostępu do danych o majątku drogowym oraz ich wykorzystywanie w realizacji zadań publicznych i statutowych zarządcy drogowego z wykorzystaniem e-usług.

Wartość projektu: 578 100,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 491 385,00 zł

Portal dofinansowany w ramach projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.