Interwencyjny remont dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 23.11.2020r. godz.  10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania