Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składani ofert: 08.07.2019 r.  godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania