Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie z podziałem na części (2) – II postępowanie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – CZĘŚĆ NR 1

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – CZĘŚĆ NR 1 – edytowalny

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – CZĘŚĆ NR 2

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – CZĘŚĆ NR 2 – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – CZĘŚĆ NR 1

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – CZĘŚĆ NR 1 – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – CZĘŚĆ NR 2

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – CZĘŚĆ NR 2 – edytowalny

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wyniki postępowania:

Unieważnienie postępowania