Mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1723N ciąg dr. pow. nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra od km 8+700 do km 14+000

Termin składania ofert: 28.11.2019r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania