Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z odmuleniem rowów przydrożnych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 09.12.22020 r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Przedmiar

Załącznik nr 4 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

zawiadomienie o wyniku postępowania

Sprostowanie

Zawiadomienie o zmianie wyniku postępowania