Montaż instalacji alarmowej wraz z usługą ochrony w formie monitorowania systemu alarmowego w sekwencji dyskretnego ostrzegania i technicznego zabezpieczenia budynku garażowo-biurowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wyniki postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania