Ochrona Danych Osobowych – klauzule informacyjne

 1. Klauzula informacyjna ogólna
 2. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników samorządowych 
 3. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników nie samorządowych
 4. Klauzula informacyjna dla pracowników
 5. Klauzula informacyjna dla stażystów
 6. Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców
 7. Klauzula informacyjna dla klientów
 8. Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja zjazd
 9. Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja
 10. Klauzula informacyjna KPA – postanowienie
 11. Klauzula informacyjna KPA – kary zjazd
 12. Klauzula informacyjna KPA – zajęcie pasa drogowego
 13. Klauzula informacyjna KPA – kary za zajęcie pasa drogowego
 14. Klauzula informacyjna KPA – umieszczenie
 15. Klauzula informacyjna KPA – przekazanie według właściwości
 16. Klauzula informacyjna z kontrahentami
 17. Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych przychodzących

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów,  na rzecz których świadczone są usługi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć

Kontakt:

e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl

tel. 791 711 174