Ochrona Danych Osobowych – klauzule informacyjne

 1. Klauzula informacyjna ogólna
 2. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 3. Klauzula informacyjna dla pracowników
 4. Klauzula informacyjna z kontrahentami
 5. Klauzula informacyjna dla klientów
 6. Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja zjazd
 7. Klauzula informacyjna KPA – lokalizacja
 8. Klauzula informacyjna KPA – postanowienie
 9. Klauzula informacyjna KPA – kary zjazd
 10. Klauzula informacyjna KPA – zajęcie pasa drogowego
 11. Klauzula informacyjna KPA – kary za zajęcie pasa drogowego
 12. Klauzula informacyjna KPA – umieszczenie
 13. Klauzula informacyjna KPA – przekazanie według właściwości

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów,  na rzecz których świadczone są usługi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć

Kontakt:

e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl

tel. 791 711 174