Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie gałęzi drzew do wysokości skrajni drogowej, wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 Lokalizacja zakrzaczeń

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 07.09.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania