Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania