Oczyszczanie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 Przedmiar robót

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Wyniki postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania