Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 1/ZDP/2022 Z DNIA 2 GRUDNIA 2022 r.

Formularz ofertowy – wersja edytowalna:

W związku z zainteresowaniem powyższym ogłoszeniem Organizator przetargu zamieszcza informacje uzupełniające dotyczące sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego.