Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.

Termin składania ofert: 20.05.2021 r. godz. 10:00

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.05.2021 r.:

Wynik postępowania:

Komunikat: