Przekruszenie gruzu betonowego oraz rozbiórkowej masy asfaltowej zlokalizowanych na terenie bazy ZDP w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 06.11.2020 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 06.11.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej