Przetargi

10.08.2020

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa o stopniu przekruszenia co najmniej 50% o uziarnieniu 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie odcinek Krelikiejmy-Kolwiny od km 12+100 do km 13+370 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

02.06.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu kętrzyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 

26.05.2020

Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

23.04.2020

Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany

Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory   –   II POSTĘPOWANIE

 

01.04.2020

Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany

Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory   –   UNIEWAŻNIONE

 

17.03.2020

Remonty grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

04.03.2020

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego