Przetargi

 

30.11.2022

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 

 

25.11.2021

Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w 2022 r.

 

18.11.2021

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

10.06.2021

Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni DP 1733N od km 9+560 do km 9+930 w msc. Nakomiady

Zadanie nr 2: Remont nawierzchni DP 1610N od km 6+900 do km 7+115 w msc. Siemki

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni DP 1980N od km 6+900 do km 6+950 koło msc. Frączkowo

Zadanie nr 4: Remont nawierzchni DP 1733N od km 4+908 do km 4+973 koło msc. Wajsznory

Zadanie nr 5: Remont nawierzchni DP 1580N (ul. Szkolna, Korsze) obręb skrzyżowania z ul. Wylotową od km 18+285 do km 18+391

 

13.05.2021

E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług.

 

29.03.2021

Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

10.03.2021

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ketrzynie.

 

10.08.2020

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa o stopniu przekruszenia co najmniej 50% o uziarnieniu 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie odcinek Krelikiejmy-Kolwiny od km 12+100 do km 13+370 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

02.06.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu kętrzyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 

26.05.2020

Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

 

23.04.2020

Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany

Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory   –   II POSTĘPOWANIE

 

01.04.2020

Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany

Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz

Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory   –   UNIEWAŻNIONE

 

17.03.2020

Remonty grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

 

04.03.2020

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego