Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/449/Zakup_samochodu_dostawczego_na_potrzeby_dzialalnosci_Zarzadu_Drog_Powiatowych_w_Ketrzynie__E2_80_93_postepowanie_II/