Remont elektroenergetycznego przyłącza niskiego napięcia NN-04kV do zasilania budynku ciągu garaży Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20.

Termin składania ofert: 07.10.2020 r. godz. 10:00

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Projekt Zagospodarowania Terenu

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

 

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania