Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3892N ul. Wileńskiej w km 1+000 do km 1+070 w msc. Korsze – II postępowanie.

Termin składania ofert: 21.10.2019 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania