Remont nawierzchni gruntowych dróg powiatowych nr 1590N w od km 4+850 do km 5+800 oraz nr 1685N od km 2+000 do km 2+320 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA