Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie od strony ul. Budowlanej – I etap.

Termin składania ofert: 28.10.2020 r.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Projekt Zagospodarowania Terenu

Załącznik nr 5 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania