Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno – Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610.

Termin składania ofert: 15.06.2020 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert:

Zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 16.06.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania