Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania: Zadanie Nr 1: Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy – Skandawa – dr. woj. nr 591 (Kotki) w msc. Skandawa km 4+760; Zadanie Nr 2: Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3896N w Reszlu ul. Bohaterów przy budynku nr 8; Zadanie Nr 3: Remont nawierzchni zjazdu z kostki betonowej zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny – Barciany w msc. Mołtajny km 0+301 str. lewa na dz. nr 33-137/6 (posesja nr 3).

Termin składania ofert: 14.10.2019r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania