Sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m2 w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.

Termin składania ofert: 17.04.2020 r. godz. 9:00

Strona tytułowa Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 17.04.2020 r.

Informacja podana na otwarciu ofert

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania