Sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w latach 2022-2024.

Termin składania ofert: 25.03.2022 r., godz. 11:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.03.2022 r.

Wynik postępowania:

Informacja: