Świadczenie usługi 2-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych w miejscowości Kętrzyn administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA