Świadczenie usługi 3-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych w miejscowości Kętrzyn administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składanie ofert: 07.03.2019r. godz: 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania