Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania