Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską równiarki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Termin składania ofert: 30.03.2020 godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe

Informacja – proszę przeczytać!

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 30.03.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania