Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej powierzchni 157,58 m², w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1 formularz ofertowy – edytowalny

Załącznik nr 2 formularz cenowy

Załącznik nr 2 formularz cenowy – edytowalny

Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 wzór umowy

 

Wynik postępowania:

zawiadomienie o wyniku postępowania