Utwardzenie poboczy brukowcem w ciągu drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady od km 2+390 do km 2+432 strona lewa oraz od km 2+438 do km 2+490 strona prawa.

Termin składania ofert: 15.06.2020 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Zawiadomienie:

Zawiadomienie o modyfikacji Formularza cenowego

Zmodyfikowy Zał. nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Zmiana terminu otwarcia ofert:

Zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert dn. 16.06.2020 r.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty