Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Zał. nr 2 Formularz cenowy

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 1 do OPZ

Zał. nr 2 do OPZ

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zawiadomienie o modyfikacji zapytania ofertowego

Zał. nr 1 do OPZ – po modyfikacji

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania