Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 24.04.2020 r. godz. 9:00

Strona tytułowa Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania