Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk obiektów mostowych oraz 2 przepustów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r. godz. 10:00

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania: