Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz 30 sztuk obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Termin składania ofert: 18.07.2019 r.   godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik do OPZ nr 1

Załącznik do OPZ nr 2

Załącznik do OPZ nr 3

Załącznik do OPZ nr 4

Załącznik nr 4 Wykaz Osób

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia nr 1

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania.