Wykonanie przeglądów stanu technicznego nawierzchni dróg i mostów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na części

Część nr 1: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg, fotorejestracji pasa drogowego, analizy stanu oraz cech powierzchniowych nawierzchni

Część nr 2: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk obiektów mostowych

 

Termin składania ofert: 31.03.2020 godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe

Informacja – proszę przeczytać!

Załączniki:

Załącznik nr 1a Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1a Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 1b Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1b Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2a Formularz Cenowy

Załącznik nr 2a Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2b Formularz Cenowy

Załącznik nr 2b Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

OPZ Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPZ Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPZ Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPZ Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4a Wykaz Osób

Załącznik nr 4b Wykaz Osób

Załącznik nr 5a Wzór Umowy

Załącznik nr 5b Wzór Umowy

Informacja podana na otwarciu ofert:

Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 31.03.2020 r.

Wynik postępowania dla części 2:

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część 2

Wynik postępowania dla części 1:

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część 1