Wykonanie remontów w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na zadania: Zadanie Nr 1: Utwardzenie pobocza brukowcem oraz ustawienie korytek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady w msc. Nakomiady w km 12+300; Zadanie Nr 2: Utwardzenie pobocza płytami ażurowymi w ciągu drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady w msc. Nakomiady od km 12+520 do km 12+580; Zadanie Nr 3: Utwardzenie pobocza brukowcem w ciąg drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn – Nakomiady – Ryn w msc. Nakomiady w km 9+550; Zadanie Nr 4: Wykonanie korytka ściekowego w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo – Parcz k/msc. Czerniki km 1+800 str. P; Zadanie Nr 5: Umocnienie skarpy rowu przydrożnego płytami betonowymi w ciągu drogi powiatowej nr 1697N ciąg dr. woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka w msc. Widryny.

Termin składania ofert: 04.11.2019 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania