Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy – Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Link do przetargu:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/477/Wzmocnienie_nawierzchni_gruntowej_mieszanka_kruszywa_lamanego_0_2F31_2C5_drogi_powiatowej_nr_1581N_Dzietrzychowo-Marluty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemlawki_Wlk__na_odc__Krelikiejmy_-_Kolwiny_od_km_10_2B090_do_km_12_2B100_administrowanej_przez_Zarzad_Drog_Powiatowych_w_Ketrzynie/