Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły – Parcz – Pożarki – Nakomiady w msc. Pożarki od km 9+000 do km 10+350 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Termin składania ofert: 11.04.2019r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania