Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły – Parcz – Pożarki – Nakomiady w msc. Pożarki od km 9+000 do km 10+350 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.