Zakup wraz z dostawą części zamiennych, smarów, olejów i materiałów eksploatacyjnych oraz dokonywanie wszelkich napraw bieżących sprzętu drogowego firmy STIHL, należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY_ zał_nr_1

FORMULARZ OFERTY_zał_nr_1_doc

FORMULARZ CENOWY_zał_nr 2

FORMULARZ CENOWY_zał_nr_2_doc

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_zał_nr 3

UMOWA_WZÓR_zał_nr 4

 

Wynik postępowania:

zawiadomienie o wyniku postępowania